Testerki oprogramowania - szkolenie

24 kwietnia 2017
Testerki oprogramowania  - szkolenie

Nowe kwalifikacje, ciekawe wyzwania, a przede wszystkim praca w IT - to wszystko czeka na uczestników kolejnej edycji szkolenia Tester Oprogramowania organizowanego przez Gdański Urząd Pracy we współpracy z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia, Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i firmą rekrutacyjną Experis IT.

Program szkolenia

Program będzie realizowany od końca kwietnia do połowy sierpnia. Pierwszy miesiąc programu zostanie przeznaczony na szkolenie teoretyczne, które obejmie kilka różnych modułów tematycznych w zakresie testowania oprogramowania, procesów biznesowych, metodyki Agile, jak również efektywnego poruszania się po rynku pracy. Kolejne miesiące to część praktyczna, w trakcie której uczestnicy odbędą praktyki w wybranych firmach: Radmor, JMB Lab, Sevenet, Vemco, UTC, Eurofins, Asseco Data Systems, NET PC, OKE, Jeppesen.

Dzięki połączeniu części teoretycznej z praktyką, a także realizacji programu we współpracy z konkretnymi firmami, uczestnicy projektu będą mogli nie tylko dokładniej zapoznać się ze specyfiką wykonywanego zawodu, ale i lepiej poznać swoich przyszłych pracodawców. Dla uczestników przewidziane jest stypendium szkoleniowe oraz możliwość pokrycia kosztów dojazdu.

Osoby, które pomyślnie ukończą szkolenie, po zdaniu egzaminu otrzymają certyfikat ISTQB.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Do projektu zapraszamy osoby zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Najważniejszymi kryteriami, na jakie nacisk kładą firmy biorące udział w projekcie, są kompetencje społeczne kandydatów (współpraca, efektywna komunikacja), ich zainteresowanie nowościami technologicznymi, a także umiejętności analityczne, które są niezwykle istotne w pracy testera. Dodatkowym wymaganiem, sprawdzanym w trakcie rekrutacji, będzie znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1, która ze względu na pracę w międzynarodowych zespołach, a także specyfikę zawodu jest warunkiem niezbędnym dla wszystkich kandydatów.

Jak przystąpić do rekrutacji?

Aby wziąć udział w II etapowej rekrutacji do projektu, wspieranej przez firmę Experis IT, wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny oraz załączyć CV (w formacie .pdf). Aplikacje będą przyjmowane do 05.04.2017 r.

Więcej informacji

Joanna Kaszubowska
joanna.kaszubowska@gup.gdansk.pl