Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna

UROCZYSTE OTWARCIE SIEDZIBY POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ W GDAŃSKU

W Gdańskim Parku Naukowo -  Technologicznym odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej. Podczas inauguracji PAK, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. oraz rektorzy trójmiejskich uczelni wyższych podpisali porozumienie o współpracy. Uroczystość odbyłą się 10 lipca 2015 r. o godz. 12:00. 

Polska Agencja Kosmiczna została powołana ustawą z dnia 26 września 2014 roku. Półroczny okres działania Agencji, zakończony w maju br. doprowadził do powołania dyrektora Biura Organizacyjnego Agencji i siedemnastoosobowej Rady, której przewodniczy Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Przedstawiono także plan działania Polskiej Agencji Kosmicznej na rok 2015, wyłoniono w drodze konkursu na pięcioletnią kadencję prezesa prof. Marka Banaszkiewicza oraz utworzono siedzibę PAK w Gdańsku (Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym).

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz Trójmiasta, regionu członkowie Rady PAK, parlamentarzyści i eksperci skupieni w Grupie ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, dyrektorzy agencji finansujących naukę, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele resortów i osoby od lat zajmujące się działalnością kosmiczną. Europosłów reprezentował Profesor Jerzy Buzek.

Podczas spotkania prof. Marek Banaszkiewicz prezes Polskiej Agencji Kosmicznej opowiedział o planach Agencji, możliwości pomorskiego sektora kosmicznego, był również czas na dyskusję nt. modelu rozwoju sektora kosmicznego w Polsce i nad rolą Agencji w tym procesie.

Działania Agencji koncentrują się przede wszystkim na:

  • współpracy międzynarodowej - podpisano umowy o współpracy z agencjami kosmicznymi Francji, Ukrainy i Włoch;
  • współorganizacji przez Agencję konferencji naukowych i spotkań środowiska kosmicznego – dotychczas zorganizowano konferencje IRMAST (Gdańsk), Forum Innowacji w Rzeszowie, konferencje EUCASS-2015 (Kraków); 
  • współpracy ze środowiskami naukowymi i przemysłowymi nad przygotowaniem projektów dotyczących platform satelitarnych, instrumentów na misje kosmiczne i zastosowań technik satelitarnych w nawigacji i obserwacjach Ziemi.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) – jedna z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, której celem jest przyśpieszanie rozwoju gospodarczego regionu północnej Polski oraz rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce. PSSE jest właścicielem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego im. Prof. Hilarego Koprowskiego (GPNT) oraz Bałtyckiego Portu Nowych Technologii (BPNT), które propagują rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z obszaru Pomorza, w zakresie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. GPNT i BPNT są platformą dla współpracy podmiotów z różnych dziedzin, w tym szczególnie gospodarczych oraz naukowo-badawczych w zakresie budowania, kształtowania przestrzeni informacyjnej oraz promowania nowych rozwiązań technologicznych.

Polska Agencja Kosmiczna (PAK) – powołana ustawą z dnia 26 września 2014 r. Zgodnie z ustawą i Planem Działania Agencji zasadnicze dziedziny jej aktywności to:

  • wspieranie resortów odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności kosmicznej w sprawach merytorycznych i w kontaktach międzynarodowych
  • zaangażowanie w działalność wspierającą polską obronność i bezpieczeństwo przy pomocy technik i technologii kosmicznych
  • zapewnienie polskiej administracji dostępu do danych i serwisów związanych z wykorzystaniem satelitarnych systemów nawigacyjnych i obserwacji Ziemi
  • sprzyjanie rozwojowi polskich badań kosmicznych i sektora przemysłowego oraz zapewnienie harmonijnej współpracy między nauką a przemysłem
  • wspieranie programów edukacyjnych wszystkich szczebli dotyczących wiedzy, badań i technologii kosmicznych 

Kontakt do sekretariatu Agencji w Gdańsku: 58 500 87 60