Działające w ramach Forum grupy mają za zadanie realizować dwa cele, wpisane w samą nazwę Forum: dialog i współpracę. Szeroko rozumiany dialog społeczny w obszarze energetyki prowadzony jest w ramach grup tematycznych, poświęconych poszczególnym rodzajom energii (takim jak energia jądrowa, wiatrowa, wodna czy konwencjonalna) lub aspektom jej produkcji, przesyłu i wykorzystania (np. bezpieczeństwo energetyczne, efektywność energetyczna, poszanowanie energii). Z kolei grupy skupiające się bardziej na współpracy służą nawiązywaniu kontaktów i realizacji wspólnych inicjatyw w wybranych obszarach energetyki.

Grupy robocze działają w sposób autonomiczny i powstają oddolnie z inicjatywy samych członków Forum, a ich prace koordynowane są przez wyłanianych spośród nich liderów. Spotkania grup są otwarte dla wszystkich członków Forum, zaś informacje o bieżących działaniach można uzyskać na naszej stronie internetowej, bezpośrednio u koordynatorów grup lub podczas otwartych spotkań Forum.  Gorąco zachęcamy do włączania się w prace przedstawionych poniżej grup, a także zakładania własnych grup!

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...