20 stycznia 2011 r. - Spotkanie Rady Doradczej Pomorskiego Parku Jakości Energii Elektrycznej.

W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie, w którym podjęte zostały decyzje dotyczące kontynuacji działań związanych z wdrożeniem Parku Jakości Energii Elektrycznej na terenie Gdańskiego Parku Jakości Energii Elektrycznej. Dodatkowo postanowiono zaprosić do współpracy duże firmy, których potrzeby dotyczące podwyższonej jakości energii elektrycznej są oczywiste. Jedno z najbliższych spotkań na Politechnice Gdańskiej może dotyczyć wdrożenia koncepcji parku jakości energii elektrycznej w Kwidzynie. 

30 lipca 2010 r. – została zakończona I faza PJEE – Opracowany został raport z pomiarów jakości energii elektrycznej w miejscu przyłączenia Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego

20 maja 2010 r. - Podpisanie Listu Intencyjnego Parku Jakości Energii Elektrycznej Konferencja, która odbyła się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym na temat komercjalizacji badań naukowych stała się okazją do uroczystego podpisania Listu Intencyjnego w sprawie powstania Parku Jakości Energii Elektrycznej.

W trakcie wcześniejszych sesji tematycznych odbyła prezentacja Pana Marka Samotyja, Dyrektora wykonawczego Electric Power Research Institute (EPRI), Palo Alto, California, USA, pt. Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, który zaprezentował koncepcję Pomorskiego Parku Jakości Energii Elektrycznej oraz potencjalnych korzyści wynikających z jego implementacji.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...