W I połowie 2010 roku podpisany został List Intencyjny w sprawie utworzenia Parku Jakości Energii Elektrycznej (PJEE) z lokalizacją na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Wdrożenie tego przedsięwzięcia, zainicjowanego przez pana Marka Samotyja – koordynatora ze strony Electric Power Research Institute (ERPI) jest efektem inicjatywy i współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp.o.o, PSE - Operator S.A., ENERGA S.A., ENERGA-OPERATOR S.A., Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska – POMCERT, Biura Projektowo-Doradczego EKO-KONSULT oraz Electric Power Research Institute – ERPI – współtwórcę podobnych Parków w Stanach Zjednoczonych, Tajwanie, Singapurze oraz Hong-Kongu.

Założeniem Parku Jakości Energii Elektrycznej jest zapewnienie innowacyjnym firmom energii elektrycznej o ściśle określonych, wysokiej jakości parametrach, zapewniających bezpieczeństwo, ciągłość i niezawodność zasilania urządzeń produkcyjnych a zarazem gwarantujących efektywne zużycie energii elektrycznej zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Powstanie Parku Jakości Energii Elektrycznej pozwoli na oferowanie usług o dodanej wartości inwestorom, którzy wykażą zainteresowanie realizacją nowych pomysłów i zamierzeń, wymagających zasilania energią elektryczną  o podwyższonej jakości oraz wysokim stopniu niezawodności i efektywności.

Park Jakości Energii Elektrycznej  to duża szansa dla regionu Pomorskiego, a w przyszłości dla innych regionów Polski zmierzających do przyspieszenia aktywizacji gospodarczej przy współpracy z lokalną społecznością biznesową i organami samorządowymi. Przyczyniając się do obniżenia kosztów energii przy zapewnieniu optymalnych warunków do wykorzystania najnowszych technologii PJEE przynosi regionom wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...