Infrastruktura badawcza

 • Mikroskop NIKON Eclipse TS100-F
 • Spektrofotometr UV-VIS  EVOLUTION 220
 • Analizator ASA iCE 3000
 • Titrator Karla Fischera V20/C20
 • Analizator elementarny FLASH 2000
 • Kamera termowizyjna R300W2-NNU o zakresie do 2000oC
 • Pirometr AB-8829 do 1000oC
 • System Particle Image Velocimetry (PIV) – Dantec Dynamics 2D i 3D stereoscopic PIV
 • Stanowisko kalorymetryczne KL-12
 • pHmetr CX 701
 • Piec kalibracyjny ISOTECH-PEGASUS o zakresie temperatur 150 – 1200 oC
 • Piec oporowy Midisun
 • Suszarka SNL 15 ECO INOX/G, wagosuszarka MJ33, wagi, destylarka, młynek
 • Czujniki do pomiaru temperatury, ciśnienia i natężenia przepływu
 • Stanowisko zgazowarkowe z instalacją do kriogenicznego oczyszczania syngazu
 • Stanowisko do pirolizy wysokotemperaturowej
 • Stanowisko kotłowe
 • Układ kogeneracyjny
 • Zestaw wymienników ciepła (płaszczowo-rurowe, płytowe, typu rura w rurze, spiralny) z armaturą
 • Spektrometr WD-XRF S8 TIGER
 • Chromatograf GCMS QP2010 Plus
 • Chromatograf GC FID-TCD GC-2014
 • Chromatograf jonowy DIONEX ICS-1100
 • Chromatograf cieczowy HPLC RID, DAD LC-20AD
 • Spektrometr FTIR Nicolet IS10
 • Różnicowy Kalorymetr Skaningowy DSC Q2000
 • Termograwimetr SDT Q600

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...