Oferta Laboratorium

Laboratorium oferuje badania w zakresie spalania i wymiany ciepła, produkcji biopaliw ciekłych i gazowych, a także kogeneracji w małej skali. Jednocześnie, ma możliwość prowadzenia analizy fizykochemicznej ciał stałych, ciekłych i gazowych.

Dzięki bogatemu wyposażeniu i wykwalifikowanej kadrze naukowo-badawczej Laboratorium oferuje usługi pomiarowo-badawcze oraz pomoc i współuczestnictwo w projektach badawczo-rozwojowych związanych z szeroko pojętymi współczesnymi technologiami produkcji paliw drugiej generacji oraz urządzeniami i systemami wytwarzania energii i ciepła, opartymi na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Ponadto, Laboratorium oferuje współuczestnictwo w działaniach o charakterze edukacyjnym, jak np. warsztaty dla młodzieży szkolnej i studentów.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...