Po co komu Laboratorium?

Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki, usytuowane się na terenie Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, sfinansowane z funduszy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ma przede wszystkim służyć jako platforma współpracy dla środowiska biznesu i nauki, a także - poprzez możliwości demonstracyjne różnych technologii ekoenergetycznych – społeczeństwu, które jest potencjalnym odbiorcą i użytkownikiem proponowanych technologii wytwarzania energii na bazie biomasy i innych materiałów biodegradowalnych.

Laboratorium wyposażone w wysokiej klasy sprzęt badawczy nie tylko umożliwia weryfikację nowych współczesnych rozwiązań technologicznych, ale stanowi doskonałe miejsce dla wymiany idei i doświadczeń oraz rozpowszechniania i stymulowania rozwoju kogeneracji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii w Polsce Północnej.

Oferta Laboratorium skierowana jest do jednostek naukowych i naukowo-badawczych naszego regionu – Pomorza, które zainteresowane są prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych i ekologicznych technologii w energetyce, a także do przedsiębiorców, w tym inwestorów, producentów (dystrybutorów) i serwisantów urządzeń energetycznych oraz osób/firm zainteresowanych analizą termochemiczną różnorodnych substancji stałych, ciekłych i gazowych.

Ponadto, jednym z celów Laboratorium jest jego rola edukacyjna, która realizowana będzie poprzez organizację spotkań tematycznych o charakterze pokazowym dla młodzieży szkolnej.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...