Zakres oferowanych uslug

Oferta laboratorium obejmuje szereg usług w tym m.in.:

 • analizę wód podziemnych i powierzchniowych – chromatografia jonowa, ASA
 • analizę elementarną (zawartość procentowa pierwiastków: C, H, N, S, O)
 • analizę pierwiastkową (od sodu do uranu) z wykorzystaniem WD-XRF
 • analizę stabilności termicznej sprzężonej ze spektroskopią w podczerwieni (TGA-IR)
 • oznaczanie składu mieszanin gazowych GC
 • badania spektrofotometrem UV-Vis proszków i cieczy
 • analizę składu biogazu GC-FID-TCD • analizę składu cieczy z zastosowaniem GC-MS
 • oznaczanie zawartości wody w biomasie, olejach, paliwach (wagosuszarka/ Karl Fischer)
 • badania z zastosowaniem spektroskopu podczerwieni (przystawki: ATR, rozproszeniowa, kuwety gazowe, kuwety cieczowe)
 • właściwości paliwowe (ciepło spalania, zawartość części palne, chlor, siarka)
 • zawartość metali w wodzie
 • pomiary gazów spalinowych
 • pomiary kamerą termowizyjną
 • pomiary wizualizacyjne przepływów (układ Particle Image Velocity)
 • eksperymenty związane z spalaniem, zgazowaniem, pirolizą
 • testowanie wymienników ciepła
 • pomiary podstawowych parametrów fizykochemicznych

Badania na życzenie (zlecenie) prowadzone są  przez wykwalifikowaną kadrę laboratorium. W przypadku badań eksperymentalnych i testowych istnieje możliwość obecności osoby zlecającej badania (klienta) podczas ich realizacji.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...