Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny to miejsce, w którym firmom działającym w GPN-T świadczone są nieodpłatne usługi z zakresu informacji i doradztwa z różnych dziedzin, wspierające rozwój firm i pracowników.

 Zachęcamy serdecznie do kontaktu i korzystania z oferty, która jest jedną z wielu form wspierania przez Gdański Park Naukowo – Technologiczny swoich najemców i partnerów.

PIK działa w budynku B na parterze – pokój 0.42

 Konsultacje prawne – Kancelaria Radców Prawnych Jaworski Lewandowska Łasowski  kancelaria@krpia.eu

PONIEDZIAŁEK 15:00 – 18:30

 Konsultacje rzecznika patentowego – Wojciech Gierszewski wgierszewski@bgpatent.pl

PONIEDZIAŁEK 9:00 – 10:00

 Konsultacje finansowo – księgowe – Pomorska Kancelaria Rozliczeń Finansowych kancelaria@pkrf.pl

PONIEDZIAŁEK 14:00 – 15:00

PIĄTEK 9:00 – 10:00

 Coaching biznesowy –  Agnieszka Szponar  szponaragnieszka@gmail.com

PIĄTEK 14:00 – 17:00

 Szkolenia, imprezy integracyjne, coaching – Aleksandra Szewczyk  aleks.szewczyk@wp.pl

7 DZIEŃ MIESIĄCA

 Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich – Urząd Marszałkowski – Magdalena Tryba M.Tryba@pomorskie.eu

CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA 10:00 – 13:00

 Doradztwo w zakresie projektu „Pomorski Broker eksportowy” oraz wsparcia w ramach Enterprise Europe Network” – Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość – Rafał Kruczkowski een@swp.gda.pl

WTOREK 11:00 – 15:00

 Konsultacje w zakresie możliwości współpracy zagranicznej, udziału w misjach zagranicznych, poszukiwaniu partnerów do współpracy – Dział Międzynarodowych Relacji Gospodarczych PSSE – Marta Dargas/Kinga Borkowska   m.dargas-draganik@strefa.gda.pl

1 PIĄTEK miesiąca 12.30 - 14.00

 Konsultacje w zakresie możliwości udziału w projektach rozwojowych, badawczych, partnerskich realizowanych przy udziale PSSE i GPN-T – Dział Projektów Stefowych PSSE – Katarzyna Balcewicz  dotacje@strefa.gda.pl tel.:601 675 588

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 11:00

PIĄTEK 12:00 – 15:00

Przed konsultacją w PIK, Dział Projektów Strefowych prosi o wysłanie na adres dotacje@strefa.gda.pl opisu zagadnienia, o którym będziemy rozmawiać w ramach spotkania.

 Konsultacje w zakresie międzynarodowych staży i wymiany pracowników realizowanych pod patronatem AIESEC Polska dla pracowników do 30 roku życia –

Co druga ŚRODA, począwszy od dnia 25.01.2017 r. w godzinach 11.00-12.30

Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro to idealne rozwiązanie dla...