Gdansk Life Sciences Center

 

undefined

 

Partnerstwo dla Innowacji - Gdański Park Naukowo - Technologiczny
i Polpharma SA

Gdansk Life Sciences Center jest nową jednostką organizacyjną, której gospodarzem jest Gdański Park Naukowo–Technologiczny i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Jest to centrum rozwoju projektów badawczych z dziedziny biotechnologii, medycyny i profilaktyki zdrowia, które są przeznaczone do komercjalizacji przez polskie przedsiębiorstwa w oparciu o partnerstwa rozwojowe z ośrodkami nauki w Polsce i na świecie.

Centrum w ramach partnerstwa będzie korzystało ze wsparcia merytorycznego opartego na wiedzy i doświadczeniu polskich naukowców, ludzi biznesu oraz finansowania prywatnego i publicznego, by optymalizować potencjał rozwoju i wdrożenia innowacyjnych projektów polskich badaczy.

Partnerstwo z Polpharmą SA zapewnia wsparcie eksperckie w naukach medycznych i mentoring biznesowy, a także dostęp do laboratoriów biotechnologicznych na najwyższym światowym poziomie. Działalność Polpharmy SA na rynkach międzynarodowych gwarantuje dostęp do ekspertów i doświadczenie komercjalizacji, także poza Polską.

Gdansk Life Sciences Center ze względu na swój unikalny profil będzie otwarte na pomysłodawców z uczelni i instytutów badawczych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Pomorza z racji partnerstwa i już istniejącej współpracy z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jego Centrum Transferu Technologii.

Planujemy współpracę z instytucjami doświadczonymi we wspieraniu badaczy i pomysłodawców, takimi jak Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która wspomaga wczesne fazy przygotowania różnych projektów badawczych, a w późniejszym okresie rozwoju projektów umożliwia korzystanie z sieci współpracy międzynarodowej FNP.

Mamy nadzieję na współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które jest aktywną i doświadczoną instytucją we wspieraniu projektów badawczo - rozwojowych z dużym potencjałem ekonomicznym.

Partnerstwo zostaje zawiązane bezterminowo, a jego strony  deklarują pełne zaangażowanie we wspieraniu rozwoju centrum, by osiągnęło swój pełny, ponadregionalny i międzynarodowy potencjał. Nowopowstające centrum będzie unikalnym na skalę Polski tyglem przedsiębiorczości łączącym partnerów gwarantujących rozwój i akcelerację wartościowych pomysłów badawczych, aż do skutecznej komercjalizacji dzięki współpracy podmiotów o różnych kompetencjach.

Gdansk Life Sciences Center będzie otwarte na projekty dotyczące podstawowych badań w biotechnologii i medycynie, ale także na projekty rozwiązań infotechnologicznych i diagnostycznych do zastosowania w medycynie oraz profilaktyki i edukacji w zakresie zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

Informacje na temat partnerów:

www.strefa.gda.pl

www.polpharmabiologics.com

www.biotech.ug.edu.pl

 

 

Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro to idealne rozwiązanie dla...