Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych

 

undefined

 

Gdański Park Naukowo – Technologiczny oraz JAWORSKI LEWANDOWSKA ŁASOWSKI Kancelaria Radców Prawnych s.c. zapraszają do Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych.

Program Wsparcia Przedsiębiorców – Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych ma na celu przede wszystkim popularyzację pomocy prawnej, oraz udzielenie niezbędnego wsparcia dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, oraz dla osób fizycznych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców zgromadzonych nie tylko w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym, lecz również poza nim a także do mieszkańców Trójmiasta i jego okolic, w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które nie mogą koniecznej pomocy prawnej uzyskać w inny sposób.

Prawnicy, w ramach Programu Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych:

  • wskażą zainteresowanym osobom prawidłowy kierunek podejmowanych działań,
  • dokonają ustalenia stanu prawnego sprawy (również w oparciu o przedstawione dokumenty),
  • przeprowadzą wstępną ocenę sytuacji prawnej,
  • dokonają wskazania i interpretacji przepisów prawa,
  • udzielą zaleceń, co do dalszego prowadzenia sprawy, w tym odnośnie możliwych rozwiązań problemu, ich konsekwencji, uwzględniając zarówno zalety, jak i wady poszczególnych rozwiązań.

Przy problemach złożonych a przede wszystkim wymagających podejmowania działań wykraczających poza zakres ustnej porady prawnej, zainteresowani zostaną poinformowani o możliwych rozwiązaniach i formie pomocy prawnej właściwej dla danej sprawy oraz sposobach jej uzyskania.

Pomoc prawna świadczona jest zainteresowanym osobom przez doświadczonych radców prawnych, w formie ustnych porad prawnych, odbywających się na terenie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, na warunkach i zasadach pełnej poufności, świadczona w sposób rzetelny, konkretny i wyczerpujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Działalność pro publico bono stanowi dla środowiska radców prawnych niezwykle ważną formą aktywności społecznej, gdyż sam zawód zaufania publicznego, jaki reprezentują, zobowiązuje moralnie do takiej działalności.

Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Gdańskim Parku
Naukowo–Technologicznym otwarty w poniedziałki
w godz. 15.00 - 19.00.
Zadzwoń i umów się na spotkanie!

TEL. 58-739-61-17 
(telefon czynny w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku)


 

Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro to idealne rozwiązanie dla...