Archiwum przetargów

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z 374

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie i montaż 6 stanowisk interaktywnych z zakresu edukacji przyrodniczej na wystawie interaktywnej EduParku Centrum Edukacji dla...

Zaproszenie

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji istniejącego systemu parkingowego wraz z oznakowaniem poziomym i montażem znaków pionowych na potrzeby zmiany...

Informacja o zakończeniu postępowania nr GP-Z/227/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zawiadamia o zakończeniu postępowania przetargowego nr GP-Z/227/2015 z dn. 17.07.2015 r. dotyczącego wykonania modernizacji istniejącego systemu parkingowego wraz z...

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/227/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji istniejącego systemu parkingowego wraz z oznakowaniem poziomym i montażem znaków pionowych na potrzeby zmiany organizacji...

Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/222/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu polegającego na wymianie 23 szt. świetlików dachowych w budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego przy ul. Trzy...

Zaproszenie do złożenia oferty

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług indywidualnego doradztwa biznesowego z tworzenia, aktualizowania Biznesplanów oraz ze sprzedaży i marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) w...

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr BR-149/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr BR-149/2015 wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pod powierzchnie biurowe...

Zaproszenie do złożenia oferty nr BR-149/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonimiczna sp. z.o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegajacych na adaptacji pod powierzchnie biurowe pomieszczenia nr 2.38B o powierzchni 332,92m2,...