Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr BR-149/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr BR-149/2015 wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pod powierzchnie biurowe pomieszczenia nr 2.38B o powierzchni 332,92 m2, zlokalizowanego w budynku biurowo-laboratoryjnym „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.

Szczegóły w załączonej „Informacji o rozstrzygnięciu postępowania nr BR-149/2015".