Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr GPNT/271/2016

wtorek, 6 września 2016 07:55

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr GPNT/271/2016 dotyczącego zamówienia na wykonanie aranżacji polegającej na malowaniu i kafelkowaniu pomieszczeń w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.

W odpowiedzi na Zaproszenie do dnia złożenia oferty (dalej zwane Zaproszeniem) Zamawiający w terminie wyznaczonym w Zaproszeniu otrzymał 1 ofertę.

Do realizacji wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Tomasz Richert „Richert” – Kompleksowa Aranżacja Wnętrz.”