Informacja o zakończeniu postępowania nr GP-Z/227/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zawiadamia o zakończeniu postępowania przetargowego nr GP-Z/227/2015 z dn. 17.07.2015 r. dotyczącego wykonania modernizacji istniejącego systemu parkingowego wraz z oznakowaniem poziomym i montażem znaków pionowych na potrzeby zmiany organizacji ruchu na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.