Zapraszam do złożenia oferty na dostawę filtrów kieszeniowych

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę filtrów kieszeniowych do central wentylacyjnych na obiekt: Gdański Park Naukowo Technologiczny przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku

592x592x300 klasa G4 - 26 szt.
490x490x300 klasa G4 - 10 szt.
428x287x300 klasa G4 - 32 szt.
592x287x150 klasa G4 - 6 szt.
592x592x300 klasa M5 - 6 szt.

termin składania ofert 25.07.2016r

pytania oraz oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:  

serwis.gpnt@agis.nieruchomosci.pl

Sposób płatności: przelew 21 dni od daty odbioru faktury przedmiotu zlecenia.

Płatnik:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9
81-703 Sopot
NIP58800119192