Zaproszenie do złożenia oferty na przegląd stacji transformatorów i SN

poniedziałek, 25 lipca 2016 23:59

Uprzejmie zapraszam do złożenia oferty na przegląd okresowy roczny stacji transformatorów (szt. 5)
oraz rozdzielnic Średniego Napięcia na obiekcie Gdański Park Naukowo Technologiczny przy ul. Trzy Lipy 3 
w Gdańsku:

- termin składania ofert 25.07.2016 r.

- pytania oraz oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:  serwis.gpnt@agis.nieruchomości.pl

Wizja lokalna po uzgodnieniu telefonicznym tel. 501 460 051.

Sposób płatności: przelew 21 dni od daty odbioru przedmiotu zlecenia.

Płatnik:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9
81-703 Sopot
NIP 58800119192