Zaproszenie do złożenia oferty na wybór operatora kawiarni

środa, 2 listopada 2016 12:00

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”), zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku B Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty (zwanym dalej „Zaproszeniem”) oraz Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.