Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/222/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu polegającego na wymianie 23 szt. świetlików dachowych w budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr postępowania: GP-Z/222/2015).

 

Termin składania ofert : do dn. 30.07.2015 r. do godz. 11.00. 

 

Szczegółowe informacje w załączonym Zaproszeniu
nr GP-Z/222/2015 z dn. 15.07.2015 r. 

 

Informacja uzupełniająca dot. postępowania nr GP-Z/222/2015

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) w nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty (nr GP-Z/222/2015) na wykonanie remontu polegającego na wymianie 23 szt. świetlików dachowych w budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku zamieszcza Informację uzupełniającą nr GP-Z/AP/230/2015 wraz z załącznikami.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian: do dn. 30.07.2015 r. do godz. 11.00. 

 

 

 

 

 

 

Korekta załącznika nr 2 do Zaproszenia nr GP-Z/222/2015.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., Zamawiającyw postępowaniu nr GP-Z/222/2015 dotyczącym zamówienia na wykonanie remontu polegającego na wymianie 23 szt. świetlików dachowych w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku, w załączeniu przekazuje skorygowany załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty nr GP-Z/222/2015 (zakres i opis przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian).

 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr GP-Z/222/2015 

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego nr GP-Z/222/2015 z dn. 15.07.2015 r. dotyczącego wykonania remontu polegającego na wymianie 15 szt. świetlików dachowych w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.

 

 Szczegóły w załączonej „Informacji o rozstrzygnięciu postępowania GP-Z/222/2015.