Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/227/2015

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji istniejącego systemu parkingowego wraz z oznakowaniem poziomym i montażem znaków pionowych na potrzeby zmiany organizacji ruchu na terenie  Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr postępowania: GP-Z/227/2015).
Termin składania ofert : do dn. 31.07.2015 r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje w załączonym Zaproszeniu
nr GP-Z/227/2015 z dn. 17.07.2015 r.