Zaproszenie do złożenia oferty nr GP-Z/27/2016

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wymianę wymiennika obrotowego w centrali wentylacyjnej budynku B Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (nr postępowania GP-Z/27/2016).

 

Termin składania ofert: do dn. 11.02.2016 r. do godz. 12.00.

 

Szczegółowe informacje w załączonym Zaproszeniu nr GP-Z/27/2016 z dn. 01.02.2016 r. 

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) w nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty (nr postępowania GP-Z/27/2016) na wymianę wymiennika obrotowego w centrali wentylacyjnej budynku B Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców nr GP-Z/MF/37/2015. 

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: do dn. 11.02.2016 r. do godz. 12.00.

 

Szczegółowe informacje w załączonym pliku GP-Z/37/2015.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr GP-Z/27/2016 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego nr GP-Z/27/2016 z dn. 01.02.2016 r. dotyczącego zamówienia na wymianę wymiennika obrotowego w centrali wentylacyjnej budynku B Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.

 

 Szczegóły w załączonej „Informacji o rozstrzygnięciu postępowania GP-Z 27 2016.