„Polska droga w kosmos” – inauguracja kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne

wtorek, 21 lutego 2017 11:15

„Polska droga w kosmos” – inauguracja kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne

 • Okładka artykułu

  Rektorzy Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zapraszają na inaugurację studiów magisterskich na międzyuczelnianym kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS). Uroczystość odbędzie się 21 lutego o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym PG.

  Wykład inauguracyjny pt. „Polska droga w kosmos” wygłosi prof. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. W uroczystości udział wezmą p.o. Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej płk Piotr Suszyński, wiceprezes PAK ds. nauki prof. Marek Moszyński oraz politycy, posłowie i włodarze miast. Głos zabiorą rektorzy uczelni, które będą realizować studia na TKiS oraz zaproszeni goście.

  Na Politechnice Gdańskiej kierunek TKiS będzie prowadzony na dwóch wydziałach: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej) oraz Mechanicznym (specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej).

  Studia na TKiS uruchamiane są w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z tym kierunek ten otrzymał dofinansowanie w ramach projektu NCBR pt. „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne do potrzeb rynku pracy”. Dzięki temu realizacja programu studiów TKiS będzie odbywała się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców będą brać znaczący udział w ustalaniu konkretnej tematyki zajęć i w ich prowadzeniu. Również w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym realizowane będą projekty w ramach poszczególnych przedmiotów.

  Szczegółowe informacje dotyczące TKiS znajdują się tutaj

Zaparkuj w parku

W skład Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego...