PSSE Sp. z o.o. członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

poniedziałek, 21 września 2015

undefined

Miło nam poinformować, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. przystąpiła do Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). Skupia ona ponad 440 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej
w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej
i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP to również platforma współpracy
i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotor najlepszych praktyk biznesowych. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich.

Główne kierunki działań to:

- Obrona interesów przedsiębiorców i współpraca publiczno-prywatna
- Rozwój kontaktów biznesowych
- Promowanie dobrych praktyk i budowanie dobrego wizerunku inwestorów francuskich
- Pomoc w rozwoju na nowych rynkach
- Rozwój kompetencji zawodowych

W przypadku chęci nawiązania współpracy z przedsiębiorcami należącymi do Izby, serdecznie proszę o kontakt z Biurem Rozwoju Strefy.

 

Kontakt:

Piotr Maksyś

Tel: 58 739 61 41

 

Zaparkuj w parku

W skład Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego...