Fundusze Europejskie

undefined

W Gdańskim Naukowym Parku Technologicznym odbywają się cykliczne spotkania dotyczące możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w każdy czwarty czwartek miesiąca w budynku B w sali 0.42 (przy recepcji) w godzinach 10.00-14.00

ZAKRES UDZIELANYCH INFORMACJI MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

1. W jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację danego pomysłu?
2. W jaki sposób rozliczyć projekt realizowany z FE?
3. Czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń FE na lata 2014-2020?
4. Gdzie należy szukać przydatnych informacji na temat FE oraz planowanych konkursów?
5. Udzielanie konsultacji na etapie przygotowania projektu:
- Pomoc w zidentyfikowaniu kluczowych obszarów projektu, a następnie odniesienie ich do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z FE,
- Określenie cech, którymi musi charakteryzować się konkretny projekt oraz składający go beneficjent, aby ubiegać się o dofinansowanie w konkretnym Działaniu/Poddziałaniu.
6. Udzielanie konsultacji na etapie realizacji projektu:
-  Pomoc w poprawnej realizacji projektu,
- Informowanie o procedurach obowiązujących przy ponoszeniu wydatków z FE, głownie w zakresie spełnienia zasad konkurencyjności,
- Informowanie o zasadach dokumentowania realizowanych przedsięwzięć,
- Informowanie o zasadach archiwizacji dokumentów,
- Informowanie o wymogach dotyczących promocji projektów współfinansowanych z FE,
- Informowanie o etapach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu, Informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo – księgowych,
- Informowanie na temat zasad kontroli projektów.

Zapraszamy! Spotkajmy się w Parku.