Często zadawane pytania

Dlaczego powstał GPN-T?

Przesłanką do powstania Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest idea wspierania młodych i przedsiębiorczych naukowców, studentów, właścicieli firm, chcących wprowadzać innowacyjne rozwiązania technologiczne w życie. Wspierając nowopowstające firmy bazujące na unikalnych pomysłach GPN-T staje się prekursorem badań B+R dla gospodarki regionu oraz kraju.

Kto zarządza GPN-T?

Gdański Park Naukowo-Technologiczny powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańsk, Politechniki Gdańskiej oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., która obecnie zarządza Parkiem.