PwC Partnerem Venture Day 2015

PwC Polska sp. z.o.o. była jednym z Partnerów merytorycznych trzeciej edycji konferencji Venture Day organizowanej w 2015r. w GPN-T.

Dlaczego PwC?

Wyznajemy zasadę, że każdy projekt jest inny i posiada swoje specyficzne cechy, co sprawia, że opracowywana
i wdrażana przez nas strategia komercjalizacji jest zawsze unikalnym, szytym na miarę rozwiązaniem.

Co to oznacza w praktyce?

1. Umożliwiamy skuteczniejszą i szybszą komercjalizację.

Posiadamy rozległą sieć kontaktów z funduszami VC/PE, funduszami korporacyjnymi oraz inwestorami indywidualnymi, którzy są zainteresowani współpracą w zakresie B+R+I.

2. Na problemy patrzymy strategicznie.

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie m.in. strategii i procesów innowacji oraz B+R, które przekłada
się na optymalne ukształtowanie strategii komercjalizacji oraz pełne wykorzystanie potencjału opracowanego rozwiązania.

3. Łączymy ekspertów z różnych środowisk, oferując szerokie kompetencje.

Nasz zespół Innowacji to grupa ekspertów z zakresu m.in: analiz rynkowych, wycen i modelowania finansowego, pozyskiwania finansowania, analiz IP oraz kwestii prawnych związanych z komercjalizacją.

4. A gdy potrzebna jest międzynarodowe spojrzenie, również się sprawdzimy.

Globalna sieć firm PwC to prawie 200 tys pracowników w 775 biurach działających w 157 krajach
na 6 kontynentach.

A konkrety?

Jeden z projektów, z których jesteśmy szczególnie dumni - BRIdgeMentor dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

- Zanalizowaliśmy 150 projektów o łącznej wartości ponad 2 mld PLN, z których wybraliśmy 30 projektów
o największym potencjale.

- Opracowaliśmy strategie komercjalizacji oraz wejścia na rynek dla najlepszych projektów.

- Stworzyliśmy modele biznesowych dla spółek powstałych w wyniku komercjalizacji technologii.

- Wyceniliśmy technologie i opracowaliśmy modele opłat licencyjnych.

                          undefined

 

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...