Wizyta studentów SGH

Styczeń to gorący miesiąc na każdej wyższej uczelni - jest to czas egzaminów. Grupa studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie miała okazję w podejść do zaliczenia jednego z przedmiotów w nietypowy sposób... Odwiedzili Oni nasz Park!

W dobie serwicyzacji i rozwoju wysokich technologii myślenie o powierzchni biurowej wymaga nie tylko dostrzegania obecnych potrzeb, ale i przewidywania przyszłych oczekiwań klientów docelowych parków technologicznych.

W trakcie dwudionwej (8-9.01.2016r.) wizyty studenci spotkali się z wybranymi firmami znajdującymi się w GPN-T oraz wzięli udział w warsztatach dotyczących pracy w SCRUM prowadzonych przez Wòjcecha Makùrôt z infoShare Academy oraz warsztatach zatytułowanych "Team Building", które przeprowadził Marcin Zeszutek.

Studenci podzieleni byli na zespoły, a zadaniem każdego z nich było dokonanie oceny obecnej oferty powierzchni biurowej GPN-T na tle standardów światowych. 

£adowanie

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...