Historia

W roku 2006 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. we współpracy  z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską rozpoczęła adaptację Gdańskich Zakładów Graficznych na potrzeby Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego. 

 

I faza rozwoju GPN-T

W pierwszym półroczu 2006 r. dokonano modernizacji ok. 3,3 tys. metrów kwadratowych powierzchni Gdańskich Zakładów Graficznych. W tym samym czasie na tym terenie zainicjował swoją działalność Inkubator Technologiczny Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego, w którym swe miejsce znalazły nowo powstałe firmy założone przez absolwentów i pracowników wyższych uczelni regionu.

 

II faza rozwoju GPN-T

W drugim półroczu 2006 roku PSSE Sp. z o.o. pozyskała przeszło 27 milionów zł dofinansowania na adaptację obiektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006. Dzięki wykorzystaniu tych środków już w czerwcu 2008 r. udostępnione zostały nowe przygotowane w oparciu o najwyższe standardy nowoczesne powierzchnie technologiczno - biurowe i laboratoryjne. W tym samym roku odbyło się uroczyste otwarcie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz nadanie mu imienia Profesora Hilarego Koprowskiego. 

 

III faza rozwoju GPN-T

Obecnie trwa faza końcowa realizacji Projektu "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 PO IG 2007 - 2013. Celem Projektu jest rozbudowa GPN-T o dwa nowoczesne budynki biurowo – technologiczno – laboratoryjne. Nowopowstałe budynki zajmą docelowo powierzchnię ponad 40 tys. metrów kwadratowych i zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, w tym sprzęt laboratoryjny.  Uroczyste otwarcie pierwszego z tych budynków odbyło się 8 października 2011 r. Uroczystość odbyła się pod hasłem „PARK, czyli Przedsiębiorczy, Aktywny, Rozwojowy i Kreatywny”. Drugi, laboratoryjny budynek realizowany w ramach III etapu rozbudowy GPN-T został otwarty 12 lipca 2013 r. , a uroczystości towarzyszyła konferencja „Ekosystem dla innowacji”. W tej chwili trwa doposażanie tych budynków.

 

Budynki GPN-T

Budynek „A” to budynek biurowo – laboratoryjny, posiada 5 kondygnacji naziemnych oraz garaż podziemny. Na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze znajdują się nowoczesne laboratoria i służące im lokale pomocnicze. Trzecie oraz czwarte piętro zostało przeznaczone na biura.               

Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 12 920m2. 

Budynek „B” jest budynkiem biurowo – technologicznym. Ma 5 kondygnacji naziemnych oraz parking podziemny. Na parterze oprócz pomieszczeń biurowych znajduje się recepcja, portiernia, monitoring oraz lokale usługowe. 

Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 12 812 m2. 

Budynek „C” to budynek biurowo – produkcyjny. Posiada powierzchnie  biurowe, magazynowe, laboratoryjne i produkcyjne. Znajduje się w nim m.in. przedszkole z oddziałem klas „O” oraz żłobkiem, serwerownia Data Center, restauracja, inkubator technologiczny, centrum konferencyjno – szkoleniowe, powierzchnie produkcyjne i magazynowe oraz EduPark.                

 Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 17 052,66m2.

 

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...