O patronie

Profesor Hilary Koprowski: wirusolog i immunolog, doktor medycyny,  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Thomasa Jeffersona. Żył w latach 1916 – 2013. Odkrywca pierwszej szczepionki przeciwko wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego – Medina. Ukończył studia medyczne, uzyskując dyplom na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował też w konserwatorium muzycznym w Warszawie oraz w Akademii Św. Cecylii  w Rzymie. Od 1939 r. przebywał poza Polską, od 1944 r. w USA. 

W 1959 r. zorganizował akcję przekazania Polsce 9 milionów dawek tej szczepionki, dzięki temu liczba zachorowań zmniejszyła się z ponad tysiąca (1959 r.) do 30 (1963 r.).  W 1989 r. założył Fundację Koprowskich, której zadaniem jest wspieranie nauki polskiej  w zakresie badań podstawowych, biologicznych i medycznych. 

Opublikował ponad 880 prac naukowych, był członkiem licznych prestiżowych stowarzyszeń naukowych, przez wiele lat kierował Instytutem Wistar w Filadelfii. Był dyrektorem Instytutu Biotechnologii i Zaawansowanej Medycyny Molekularnej oraz Centrum Neurowirusologii  na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w Filadelfii. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1998). Doktor honoris causa m.in. Akademii Medycznej w Poznaniu (1998) i Warszawie (2000). Rada Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 24 maja 2007 r. przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela.  Był kawalerem Orderu Uśmiechu. Od 28 listopada 2008 r. był także doktorem honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wspierał polską naukę,  ufundował stypendium na pobyty dla młodych naukowców z Polski w czołowych instytutach badawczych w USA.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...