Forum Energia i Samorządność

Forum zostało powołane 18 kwietnia 2011 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka oraz Wojewodę Pomorskiego, Romana Zaborowskiego. Działania prowadzone w jego ramach składają się na szeroki proces komunikacji społecznej, którego celem jest zarówno przekazywanie, jak i uzyskiwanie informacji umożliwiających podejmowanie lepszych i bardziej skutecznych decyzji dotyczących rozwoju energetyki w województwie.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...