We wrześniu 2010 roku Województwo Pomorskie stało się jednym z założycieli Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki. Platforma ta jest wspólną płaszczyzną działania mającą na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwój nowych technologii w sektorze energetyki. Dzięki nowoczesnym systemom energetycznym osiągniemy szybszy i bardziej efektywny rozwój gospodarczy i społeczny.

Mając na względzie konieczność przeniesienia celów Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki na poziom regionalny, Marszałek Województwa Pomorskiego powołał Pomorską Platformę Technologiczną Energetyki (PPTE). Uroczyste podpisanie deklaracji odbyło się w Dworze Artusa w Gdańsku w dniu 17 listopada 2010 r.

Sygnatariusze deklaracji:

 • Pomorski Urząd Wojewódzki,
 • Województwo Pomorskie,
 • Grupa Lotos S. A.,
 • Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.,
 • Politechnika Gdańska,
 • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN,
 • Instytut Energetyki, Oddział w Gdańsku,
 • Instytut Elektrotechniki, Oddział w Gdańsku,
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
 • Gdyńskie Centrum Innowacji, • Akademia Morska,
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 • Gdański Związek Pracodawców, • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.,
 • Loża Gdańska Business Centre Club,
 • Gdański Klub Biznesu,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku,
 • Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku • Energa Operator S.A.
 • Energa Obrót S.A.
 • Związek Pracodawców Forum Okrętowe
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne -Północ S.A.

Podstawowym zadaniem członków Pomorskiej Platformy Technologicznej Energetyki jest uświadamianie zainteresowanym grupom społecznym i gospodarczym konieczności stosowania technologii przyjaznych ekologicznie i efektywnych energetycznie z uwzględnieniem poszanowania interesów konsumenta oraz zapewnienia uczciwej konkurencji. Takie działania w efekcie powinny doprowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego oraz poprawy efektywności energetycznej.

Przystąpienie do Platformy jest otwarte dla innych podmiotów, które mogą wnieść znaczący wkład w rozwój, realizację lub promocję poszczególnych projektów wpisanych w cele strategiczne Platformy. W ten sposób, inne sektory będą mogły kreować swoje programy w ramach Platformy, wypełniając swoje cele strategiczne i wspierając cele ogólnokrajowe.

Uczestnictwo w pracach warunkuje wypełnienie i podpisanie Deklaracji PPTE.

.

undefined

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...