Zespół ds. Elektrownii Jądrowej

Dwa trójmiejskie parki naukowo technologiczne: pomorski i gdański zajmują się wspólnie koordynacją prac Zespołu ds. Elektrowni Jądrowej, który został powołany w 2009r. Zespołowi powierzono zadanie przygotowania województwa do planowanej budowy elektrowni jądrowej.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...