Zespół ds. przygotowań województwa pomorskiego do realizacji inwestycji budowa elektrowni jądrowej

Opis

W maju 2009 roku, Marszałek Województwa Pomorskiego i Wojewoda Pomorski powołali zespół ds. Przygotowań Województwa Pomorskiego do realizacji inwestycji budowa elektrowni jądrowej.

Nadrzędnym celem przyświecającym temu przedsięwzięciu była chęć zacieśnienia współpracy między kluczowymi instytucjami województwa, zainteresowanymi planami budowy elektrowni jądrowej w naszym regionie, w celu – jak sama nazwa zespołu wskazuje – odpowiedniego przygotowania województwa na tę inwestycję. Przez „przygotowanie” rozumieliśmy tutaj stworzenie takich warunków inwestycyjnych, by zarówno móc zaoferować jak najlepsze warunki dla budowy elektrowni i zdobyć tę inwestycję dla Województwa Pomorskiego, ale przede wszystkim, by umożliwić w jak największym stopniu skorzystanie przez nasz region z korzyści, jakie ona ze sobą niesie.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...