Historia Laboratorium

 

undefined

 

Idea stworzenia Laboratorium zrodziła się w roku 2008 w efekcie dyskusji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp z o. o. i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN nad stanem zaplecza naukowo-badawczego Pomorza.

Środowiska, biznesowe i naukowe, miały świadomość braku wspólnych powiązań w kwestii rozwijania współczesnych technologii, szczególnie w zakresie energetyki odnawialnej. Stworzono projekt środowiskowego laboratorium badania procesów energetycznych i budowy innowacyjnych instalacji energetycznych w skali mikro.

Idea została przedstawiona Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który wsparł projekt finansowo.

Prace budowlane, związane z przebudową części pomieszczeń Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na potrzeby laboratorium, rozpoczęto w czwartym kwartale 2011 r. i zakończono 30 marca 2012 r. Jednocześnie, od początku 2012 r. trwały prace nad projektowaniem i wykonaniem instalacji badawczych oraz zakupem aparatury pomiarowej i wyposażenia. Prace zakończono w grudniu 2012 r.

W związku z dynamiką zmian rynku energetyki odnawialnej, aby sprostać nowym wyzwaniom technologicznym, instalacje badawcze będące na wyposażeniu Laboratorium są i będą modyfikowane.

Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki, usytuowane się na terenie Instytutu Maszyn Przepływowych PAN przy ulicy Fiszera 14 w Gdańsku.

Laboratorium powstało dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

   undefined                              undefined

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...