Projekty Inne

Pozostałe projekty prowadzane przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny dedykowane są zarówno pracownikom PSSE, GPN-T, jak też osobom spoza tych środowisk. Projekty te nakierowane są na rozwój osobisty uczestników, jak też pozwalają spędzić czas kreatywnie i poszerzyć horyzonty.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...