Poprawnie z prawem

undefinedGdański Park Naukowo Technologiczny, w myśl idei pro publico bono przeprowadza spotkania w ramach projektu "poprawnie z prawem". Są to seminaria organizowane cyklicznie, średnio raz w miesiącu, od sierpnia 2013 roku.

Celem seminariów jest popularyzacja wiedzy prawnej. Ich zakres tematyczny jest szeroki i dotyczy wielu zagadnień prawnych, a w szczególności: prawa finansowego, prawa pracy, prawa patentowego, jak również prawa cywilnego.

Staramy się uczestnikom spotkań przybliżyć dane zagadnienie prawne, które nie tylko w teorii, ale również w praktyce może być dla nich użyteczne.

Zgodnie z założeniem projektu seminaria rozpoczynają się od prezentacji wybranego zagadnienia. Następnie przewidujemy czas na dyskusję, jak również możliwość indywidualnych konsultacji po zakończeniu spotkania.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy firmy GPN-T, inwestorów PSSE, jak również zewnętrzne środowiska biznesowe czy osoby fizyczne. Mile widziani są także studenci lub inni miłośnicy wiedzy prawnej.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...