Projekty UE zrealizowane

undefined       undefined

II Etap

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006.  W okresie 2006 - 2008 trwała adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (GPN-T) realizowana na terenie byłych Zakładów Graficznych. 

Dzięki dofinansowaniu na adaptację obiektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.3 w GPN-T udostępnione zostały nowe, przygotowane  w oparciu o najwyższe standardy, nowoczesne powierzchnie technologiczno – biurowe, laboratoryjne i technologiczno – produkcyjne oraz konferencyjno – szkoleniowe. Obiekt wyposażany jest w najnowszej generacji systemy teleinformatyczne, monitoringu i kontroli dostępu.

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...