undefined

Celem realizacji projektu DISKE jest współpraca w ramach modelu triple-helix parków naukowo-technologicznych, władz lokalnych, środowiska akademickiego i biznesowego w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu funkcjonowania i zarządzania parkami oraz inkubatorami. Działania w Projekcie mają przyczynić się do poprawienia konkurencyjności w sektorze MSP oraz wzmocnienia potencjału ekonomicznego państw Regionu Morza Bałtyckiego.

W ramach Projektu zaplanowano:

  • konferencje, wizyty studyjne, szkolenia typu trainings by working together, 
  • utworzenie platformy internetowej promującej projekt oraz służącej wymianie wiedzy, 
  • przeprowadzenie badań benchmarkingowych wśród najemców parków i opracowanie raportu Benchmarking Parków Naukowo-Technologicznych, 
  • opracowanie strategii rozwoju parków. 

Partnerzy Projektu:

1. Gdyńskie Centrum Innowacji – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,

2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. – Gdański Park Naukowo-Technologiczny,

3. Niemcy - Center of Technology Western Pomerania,

4. Szwecja - VIDEUM AB,

5. Dania - Business Centre Bornhol

REALIZACJA PROJEKTU:

Więcej informacji na temat realizacji projektu znajdą Państwo na stronie www.diskeproject.eu

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...