Dobra Dawka Energii

undefined

W ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdański Park Naukowo-Technologiczny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Dobra Dawka Energii”. Zadanie ma na celu przekazanie dzieciom wiedzy na temat ekologicznego pozyskiwania energii w sposób pozwalający im zrozumieć tą trudną tematykę. 

W ramach projektu zorganizowane zostanie seminarium edukacyjne przybliżające odbiorcom indywidualnym rodzaje i sposoby pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Poprzez aktywne metody pracy, pogadanki oraz z pomocą zestawów demonstracyjnych wyjaśnione zostaną najmłodszym, zasady działania i budowa między innymi kolektora słonecznego, turbiny wiatrowej oraz wodnej. Podczas seminarium będzie można dowiedzieć się o energii biomasy, geotermalnej, a także wykonać eksperymenty z dwutlenkiem węgla. Wszystkiemu towarzyszyć będą konkursy i loteria poświęcona oszczędzaniu energii na co dzień.

Druga część projektu to konferencja skierowana do dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych, podczas której uczniowie będą mieli szansę porozmawiać ze specjalistą o odnawialnych źródłach energii, a także samemu wypowiedzieć się na temat oszczędzania energii elektrycznej w życiu codziennym. Edukatorzy przedstawią rodzaje odnawialnych źródeł energii oraz działanie technologii użytych do pozyskania ich.

Struktura projektu zaplanowana została jako działanie skierowane zarówno do indywidualnego odbiorcy jak i grup szkolnych co pozwala na znaczne poszerzenie zasięgu zadania. Projekt w swoim założeniu opracowano tak aby w sposób jak najbardziej efektywny docierał do jak największej liczby odbiorców, a także w sposób długofalowy zwiększał ich świadomość i postawę proekologiczną.

Prace związane z Projektem rozpoczną się 1 czerwca 2013 roku, a przewidywany czas zakończenia to koniec października 2013 roku.

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl


oraz

Anna Wróbel

Specjalista ds. działań edukacyjnych w EduParku
  • +48 601 558 011
  • sprawozdanie z realizacji umowy.pdf

    Prof. Hilary Koprowski

    Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...