undefined

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Gdański Park Naukowo – Technologiczny w okresie od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r., realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Podniesienie aktywności pomorskich przedsiębiorstw z branży ICT na rynku międzynarodowym poprzez organizację misji gospodarczych do Finlandii i Federacji Rosyjskiej (Kaliningradu i Republiki Tatarstanu)”. Projekt jest realizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej „Rozwój i innowacje MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013; działanie 1.6 „Promocja gospodarcza regionu”; poddziałanie 1.6.2 „Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw”. 

Głównym celem projektu jest wzrost międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw z branży ICT, skupionych w Interizon – Pomorskim Klastrze ICT – Kluczowym Klastrze Województwa Pomorskiego oraz firm ICT działających w GPNT.

Celami szczegółowymi realizowanego projektu są:

1. Utworzenie i uruchomienie elektronicznej platformy wymiany informacji, z systemem wideokonferencji.

2. Zorganizowanie wyjazdowych misji gospodarczych do Finlandii i Federacji Rosyjskiej (Kaliningradu i Republiki Tatarstanu).

3. Zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Realizacja projektu wpłynie na dynamikę rozwoju przedsiębiorstw z branży ICT zrzeszonych w Interizon – Pomorskim Klastrze ICT i działających w GPNT, a w konsekwencji na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu pomorskiego.

undefinedKontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...