Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym

undefinedundefinedundefined

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PO KL 2007 – 2013

Biuro Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego (GPN-T) Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (PSSE) realizuje w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt pt: „Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym”. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność”. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom zmniejszania zatrudnienia w przemyśle stoczniowym Województwa Pomorskiego poprzez przygotowanie beneficjentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i udzielenie wsparcia w pierwszym roku prowadzenia własnej firmy. 

REALIZACJA PROJEKTU: 

Więcej informacji na temat realizacji projektu znajdą Państwo na stronie www.stoczniowcy.gpnt.pl

Kontakt:

Dział Projektów Strefowych PSSE

dps@strefa.gda.pl

 

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...