Projekty

Gdański Park Naukowo - Technologiczny realizował projekty mające na celu:

  • podniesienie innowacyjności gospodarki,
  • rozszerzenie oferty usługowo- wychowawczej oferowanej przez GPNT,
  • rozwiązanie istniejących barier infrastrukturalnych na terenie Pomorza,
  • dostosowanie procesu wdrażania technologii HTR,
  • zakup przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną nowoczesnej infrastruktury badawczo- rozwojowej,
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu firm zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT w województwie pomorskim.

 

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...