Baltic Blue Biotechnology Alliance

undefined

Tytuł projektu: „Baltic Blue Biotechnology Alliance” realizowany jest w ramach Programu „Interreg Region Morza Bałtyckiego”.  Liderem projektu jest Instytut Badawczy z Kilonii (Niemcy) pn. GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp z o.o. jest jednym z partnerów.

Okres realizacji projektu 2016-2019
Całkowity budżet projektu wynosi: 3 397 230,00 €, ok. 15 300 000,00 PLN

O projekcie

Celem projektu jest stworzenie kompleksowej oferty Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie Błękitnej Biotechnologii oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw branży błękitnej biotechnologii. Oferta będzie edytowalną na bieżąco, kompleksową platformą internetową, zwierającą takie elementy, jak: ofertę instytucji B&R (morskie biotechnologie), zbiór próbek związków chemicznych i organizmów, oferty pracy, posiadany sprzęt oraz inne istotne dla przedsiębiorców i naukowców dane. Dzięki zebranym informacjom możliwe stanie się konkurowanie Europy z krajami dalekiego wschodu, w dziedzinie wykonywanych prac badawczych na zlecenie, a tym samym wykorzystanie już istniejącej infrastruktury i wykwalifikowanych zasobów ludzkich, poprzez efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami.

Uczestnicząc w projekcie PSSE wykorzysta ponad 15 lat doświadczeń w pracy z inwestorami oraz we wspieraniu przedsiębiorczości poprzez udział w rozwoju sieci projektu oraz wsparcie firm sektora błękitnej biotechnologii udzielone na etapie wchodzeniu na rynek i prowadzenia badań. Wkład PSSE w Projekt będzie dotyczył przedsiębiorczości, wspierania nowych przedsiębiorstw i doradztwa prawnego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestorów. PSSE będzie pomagać w identyfikacji partnerstwa biznesowego dla sieci Sojuszu w trakcie i po zakończeniu projektu. Dzięki rozległej wiedzy i doświadczeniu z zakresu prawnego i finansowego,  PSSE będzie również wsparciem w fazie doradztwa, pomocy i wyjaśnienia aspektów prawnych i finansowych dla firm mających na celu swój rozwój w błękitnej technologii.

Osoby do kontaktu: m.kurska(@)strefa.gda.pl
Leader projektu: www.geomar.de

Zakończył się pierwszy nabór pomysłów oraz produktów z zakresu błękitnej biotechnologii, które otrzymają „szyte na miarę” wsparcie eksperckie w ramach realizacji projektu ALLIANCE. Zgłosiło się 19 firm, przedsiębiorców i osób z pomysłami, z 7 krajów europejskich, takich jak: Niemcy, Holandia, Dania, Finlandia, Estonia, Włochy i Portugalia. Pomysły dotyczą szerokiego zakresu tematów od wykorzystania organizmów morskich do produkcji suplementów diety po wykorzystanie alg i wodorostów w medycynie i przemyśle kosmetycznym.

W dniach 26-27 października, odbyła się giełda współpracy w Helsinkach.

Suplementy diety produkowane na bazie alg zapobiegające utracie wzroku związanej z wiekiem, wykorzystanie muszli mięczaków bałtyckich w inżynierii tkankowej kości czy poprawa efektywności produkcji bioenergii to nowe, ekscytujące pomysły w zakresie biotechnologii wybrane przez ekspertów #BalticBlueBioAlliance.

W czasie spotkania w Helsinkach w dniach 26-27 listopada 2016 zakończył się pierwszy nabór pomysłów, które będą realizowane w ramach #BalticBlueBioAlliance. Dziesięć wybranych kandydatów przedstawiło swoje propozycje przed międzynarodowym jury ekspertów. Sześć z nich zostało następnie ocenionych jako najbardziej odpowiednie, by stać się partnerami projektu Alliance. Wszystkie dziesięć pomysłów może korzystać z usług oferowanych przez mentorów #BalticBlueBioAlliance.

Dwudniowa konferencja została wzbogacona przez wykłady naukowców ze świata biotechnologii i biogospodarki, w tym między innymi: Pierre Erwes (Chairman of BioMarine), Helena Vieira (Executive Director of the Portuguese BLUEBIO ALLIANCE) and Steinar Bersgeth (Project Coordinator of Marine Biotechnology ERA-NET and the Research Council of Norway).

W czasie konferencji zorganizowanej przez partnera projektu Alliance - Fiński Instytut Środowiska (SYKE), uczestnicy mieli możliwość nawiązania kontaktów zarówno dzięki wcześniejszej rezerwacji jak i podczas nieformalnych spotkań. W ten sposób doszło do powstania wielu nowych partnerstw oraz obiecujących pomysłów.

Dzięki sukcesowi konferencji w Helsinkach projekt ALLIANCE nabiera rozpędu.

Więcej informacji na stronie: www.b2match.eu/balticbluebioalliance-matchmaking

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...