OWES - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

OWES - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) odpowiada za rozwój ekonomii społecznej (eS) w Subregionie Metropolitalnym. Celem przedsięwzięcia jest rozwój i wzmocnienie potencjału rozwojowego podmiotów (eS), ukierunkowane na wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion Metropolitalny" realizowany jest w partnerstwie przez takie podmioty jak:

 1. LIDER: STOWARZYSZENIE „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”
 2. PARTNERZY: FUNDACJA POKOLENIA, CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ, POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA sp. z o.o., ORGANIZACJA PRACODAWCÓW „PRACODAWCY POMORZA”, STOWARZYSZENIE „TOWARZYSTWO POMOCY im. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE”.

undefined

Partnerzy zrealizują wsparcie w ramach ścieżek wsparcia odpowiednio dobranych poprzez doradztwo o charakterze strategicznym. W wyniku działalności OWES:

 1.        125 grup inicjatywnych wypracuje założenia dotyczące utworzenia podmiotu eS,
 2.        20 środowisk przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój eS,
 3.        utworzonych zostanie 160 miejsc pracy dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego oraz 65 organizacji pozarządowych utworzy działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą,
 4.        powstanie 125 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych we wspartych przedsiębiorstwach społecznych,
 5.        średnio o 5% w roku wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem.

 

W projekcie PSSE sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa biznesowego dla podmiotów chcących ubiegać się o środki finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W okresie od grudnia 2017 do maja 2018 PSSE wyświadczyła ponad 90 godzin doradztwa.

W ramach I naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, wpłynęło 10 wniosków. Łącznie wnioskodawcy aplikują o dofinansowanie utworzenia 43 miejsc pracy.

Przedsiębiorcy dzięki współpracy z podmiotami ekonomii społecznej mogą osiągnąć takie korzyści dla swojego biznesu jak:  `

 •          budowanie wartości przedsiębiorstwa, rozwój kultury organizacyjnej,
 •          wzrost zainteresowania klientów zakupem produktów/usług, a także wzrost zainteresowania marką firmy,
 •          skuteczne motywowanie pracowników poprzez ich zaangażowanie w działania partnerstwa - nowe możliwości biznesowe, których nie da się zrealizować bez partnera będącego przedsiębiorstwem społecznym,
 •          zawieranie kontraktów i korzystanie z funduszy unijnych, które w innej sytuacji nie byłyby dostępne,
 •          dostęp do nowych rynków,
 •          „wejście” do konkretnej społeczności i zdobycie o niej wiedzy,
 •          Istotny wpływ na wynik finansowy.

 Więcej informacji na stronie http://dobrarobota.org/

Zachęcamy również do zapoznania się z Katalogiem produktów i usług: https://issuu.com/owesdr/docs/katalog

undefined

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...