Stypendia

Innodoktorant

Coroczne stypendia przyznawane przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostały poszerzone o stypendia ufundowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną  sp. z o.o. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o i Gdański Park Naukowo-Technologiczny przyznał 16 stypendiów naukowych w latach 2010-2013 dla doktorantów z uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagrodzeni Innodoktoranci:

2010 r. - Magdalena Godlewska, Joanna Karczewska, Grzegorza Żywica

2011 r. - Krzysztof Ciunel, Justyna Pawłowska, Kamila Stefańska, Karolina Życzkowska

2012 r. - Adam Krzystyniak, Kacper Jurak, Grzegorz Siedlewicz, Olga Pietrow, Monika Kosikowska

2013 r. - Dorota Krzyżanowska, Adam Kawiński, Dominik Meller, Monika Pawłowska

2014 r. - Paweł Kubica, Karolina Kwiatkowska-Semrau, Anna Permoda, Jarosław Tomaszewski

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...