Innodoktorant

Coroczne stypendia przyznawane przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostały poszerzone o stypendia ufundowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną  sp. z o.o. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o i Gdański Park Naukowo-Technologiczny przyznały 16 stypendiów naukowych w latach 2010-2013 dla doktorantów z uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagrodzeni Innodoktoranci

2010

 • Magdalena Godlewska
 • Joanna Karczewska
 • Grzegorza Żywica

2011

 • Krzysztof Ciunel
 • Justyna Pawłowska
 • Kamila Stefańska
 • Karolina Życzkowska

2012

 • Adam Krzystyniak
 • Kacper Jurak
 • Grzegorz Siedlewicz
 • Olga Pietrow
 • Monika Kosikowska

2013

 • Dorota Krzyżanowska
 • Adam Kawiński
 • Dominik Meller
 • Monika Pawłowska

2014

 • Paweł Kubica
 • Karolina Kwiatkowska-Semrau
 • Anna Permoda
 • Jarosław Tomaszewski

Prof. Hilary Koprowski

Wirusolog i immunolog, doktor medycyny, profesor...