Ekoogródek

  Edukacja ekologiczna odgrywa istotną rolę w naszym przedszkolu. Wychodzimy  z założenia, że kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpoczynać już  od najmłodszych lat. Dlatego od maja 2014 r. we współpracy z kołem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego Strateg przystosowaliśmy niewielki ogródek przedszkolny  dla naszych podopiecznych.  Dzieci pod opieką nauczycieli sieją i pielęgnują warzywa – rzodkiewki, szczypiorek, ogórki oraz ozdobne kwiaty.

  Podczas prac wykonywanych wspólnie w ogrodzie dzieci uczą się uprawiania gleby, siania nasion, pielęgnacji roślin, uprawy warzyw, hodowli kwiatów. Poznają czynniki,  które sprzyjają wzrostowi roślin: rodzaj gleby, woda, nasłonecznienie, nawożenie. Przebywanie  w ogrodzie wpływa na ich estetyczne doznania przez poznawanie bogactwa kolorów i gatunków roślin. Umożliwia także dzieciom zdobywanie doświadczeń poprzez bezpośrednie działanie  i eksperymentowanie. Obserwacja zjawisk przyrodniczych w ogrodzie zachodzących w przyrodzie  o każdej porze roku pobudza je będzie do stawiania pytań  i organizowania nowych projektów badawczych. Mają  też okazję do obserwowania ptaków  i dokarmiania ich zimą.

  Istnienie ogrodu przedszkolnego umożliwia propagowanie zdrowego stylu życia, budowanie  u dzieci szacunku do świata roślin i zwierząt, co stanowi istotny element wychowania i kształcenia przyrodniczego. Tego typu inicjatywy wspierają wyzwalanie u dzieci myślenia twórczego i rozbudzają ciekawość, wpływają na rozwój zachowań społecznych. Dzieci kreując rzeczywistość, czują się współodpowiedzialne za miejsce, w którym przebywają.

  Zajęcia plenerowe stanowią doskonałe uzupełnienie zajęć edukacyjnych, a ogród przedszkolny  jest idealnym miejscem do prowadzenia tego typu zajęć. 

 

£adowanie

Wirtualne Biuro

Siedziba firmy w Gdańskim Parku...