Inkubator Technologiczny

W ramach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego działa Inkubator Technologiczny.
Firmy, które się z nim znajdują otoczone są opieką Parku przez pierwsze 3 lata.  Po tym okresie firma może pozostać w Parku na ogólnych zasadach lub realizować swoje cele i rozwijać działalność poza Parkiem. 

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju (maksymalnie do dwóch lat prowadzenia działalności gospodarczej od momentu zarejestrowania).

Usługi skierowane są w szczególności do:

 • nowo powstałych firm poszukujących wsparcia w fazie organizacyjnej;
 • firm założonych przez studentów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni;
 • firm innowacyjnych opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach;
 • przedsiębiorstw, które w oparciu o licencje/patent wskazują nowe zastosowanie istniejącego rozwiązania; 
 • przedsiębiorstw zajmujących się zaawansowanymi technologiami w branży biotechnologicznej, ICT i energetyce.

Firmom rozpoczynającym działalność w Inkubatorze oferujemy:

 • preferencyjne warunki najmu
 • pomoc w nawiązywaniu współpracy i pozyskiwaniu partnerów gospodarczych; 
 • doradztwo polegające na uzyskaniu porad prawnych, możliwości ubiegania się  o dofinansowanie innowacyjnych projektów ze środków unijnych, coaching biznesowy, tłumaczenia angielskie i rosyjskie; 
 • możliwość korzystania z usług sekretariatu; 
 • kontakt z instytucjami z otoczenia Parku; 
 • bezpłatne korzystanie z sal spotkań znajdujących się na terenie Inkubatora; 
 • możliwość promocji poprzez kanały promocyjne GPNT i na terenie parku Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2014 r. uległ aktualizacji regulamin Inkubatora Technologicznego GPN-T.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2014 r. uległ aktualizacji regulamin Inkubatora Technologicznego GPN-T.

 

Wirtualne Biuro

Siedziba firmy w Gdańskim Parku...