Korzyści z lokalizacji Parku

Gdański Park Naukowo-Technologiczny to idealne miejsce dla innowacyjnych, kreatywnych i rozpoczynających działalność firm. Dzięki lokalizacji w Parku przedsiębiorstwa mają dostęp do szeregu udogodnień. 

Wspieramy nasze firmy parkowe proponując  im m.in.:

 • pomoc publiczną w formie zwolnienia % z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. przedsiębiorcom rozpoczynającym funkcjonowanie w GPN-T (z tytułu określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia);
 • prestiżowy i rozpoznawalny adres – ul. Trzy Lipy 3;   
 • pomieszczenia biurowe o wysokim standardzie wykończenia, hale produkcyjne z zapleczem socjalnym oraz nowoczesne laboratoria;
 • nowoczesną architekturę budynków;
 • pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii;
 • wsparcie merytoryczne ze strony samorządu oraz uczelni partnerskich;
 • budowanie sieci wzajemnych powiązań pomiędzy firmami prowadzącymi działalność na terenie Parku oraz instytucjami naukowymi z otoczenia Parku;
 • zamieszczenie oferty firm zlokalizowanych w GPNT w bazach ośrodków naukowych i biznesowych współpracujących z GPN-T;
 • wsparcie w prowadzonych innowacyjnych przedsięwzięciach oraz wspólną promocję;
 • bardzo dobrą dostępność komunikacyjną w ramach sieci transportu publicznego oraz drogowego Metropolii Gdańskiej;
 • lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Gdańska i największych uczelni Pomorza: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Wirtualne Biuro

Siedziba firmy w Gdańskim Parku...